fbpx

Om Stevns Folklore Museum

Idéen bag Stevns Folklore Museum

Hvad er folklore?

Ordet folklore har sin oprindelse i det engelske sprog, og er en sammensætning af ’folk’ og ’lore’ (= lære). Dannelsen af ordet folklore har rødder tilbage til midten af 1800-tallet. Nationalismen og romantikken blomstrer og i mange lande foregår et ivrigt arbejde med at indsamle materiale, der kan bidrage til skabelsen af den nationale identitet. I Danmark ønsker man ligeledes at samle folket under en fælles national identitet, og der arbejdes således hårdt med at indsamle, registrere og bevare historien om det danske folk.

På dansk dannes ordet folkeminder, et begreb, der primært dækker over mundtligt overleveret folkekultur, såsom sagn, vandrehistorier, folkeeventyr o.l. Det engelske begreb folklore favner over et langt større område, da også materielle genstande, der henhører til folkekulturen også medregnes hertil – det kunne fx være klædedragter eller smykker.

Hvorfor er folklore interessant på Stevns?

Stevns har en unik folklore, bl. a. folkesagnet om Elverhøj, elverfolk, Klintekongen og meget andet. Denne værdifulde og unikke lokalhistorie med traditioner, overtro og visdom skal naturligvis bevares og formidles.

Museet er et sted, et rum, et medie, en portal som samler alle de gode og spændende sagn og historier fra Stevns. Historier, hemmeligheder og folkesagn fra Stevns fortælles på en ny måde – og først og fremmest i børnehøjde.

Museet bliver involverende, sanseligt, interaktivt og underholdende. Fokus er en helhedsorienteret oplevelse, der giver massevis af indtryk fremfor det klassiske museumsbesøg med billeder og figurer på en væg.