Generalforsamling

Generalforsamling

D.17 November 2021 17.00

Stevns Folklore Forening, som driver Stevns Folklore Museum, holder generalforsamling onsdag d.17.november.

Det er en mulighed for at møde bestyrelsen, høre hvordan det er gået siden museet åbnede dørene og at stille alt mulige spørgsmål.
Der vil være kaffe og kage og efter generalforsamlingen viser vi en lille film om Stevns Folklore Museums 1år

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Foreslag om at flytte generalforsamlingen til foråret
3. Bestyrelsens beretning
4. Den daglig lederens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkommende forslag til foreningens aktiviteter fra bestyrelsen
8. Godkendelsen af budget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor
11. Behandling af indkomne forslag
12. Evt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til forkvinden Aleksandra Olsen på aleksandra@folkloremuseum.dk